Mộng Nhỏ Ecoplast

Tên thương hiệu Ecoplast
Phụ kiện Mộng Nhỏ
Chất liệu Nhựa PVC nguyên sinh
Ứng dụng Dùng để liên kết các tấm
Công nghệ sản xuất Ép đùn